RA-5A

Analyzer voor discrete meting van kwik

De RA-5A is een eenvoudige, modulaire en compacte  kwikanalysator met een zeer hoge r-gevoeligheid en uitstekende precisie voor het onderzoek van watermonsters en vergistingsoplossingen.

Maximale flexibiliteit, modulariteit en robuustheid voor kwikanalyse in het veld of in de kleinstem ruimte

De RA-5A is een innovatieve analysator voor discrete meting van kwik, die kan worden gemobiliseerd door reductie van waterige monsters of digestieoplossingen. Het systeem wordt gekenmerkt door een zeer klein en compact ontwerp in combinatie met de hoogste nauwkeurigheid van zijn apparaatklasse. De RA-5A wordt bestuurd door intuïtieve bedieningssoftware en maakt indruk met zijn gebruiksgemak. Het systeem heeft een internegastoevoer.

De kwikanalysator RA-5A werkt door discrete analyse: met een monstervolume van 5 ml wordt het monster direct in het toevoervat bereid en verwerkt. Dit maakt het mogelijk om hoge en lage concentraties te meten zonder kruisbesmetting. De bepaling van het kwikgehalte met de RA-5A wordt uitgevoerd in overeenstemming met nationale en internationale standaardmethoden en -normen. Tin (II) chloride wordt aan de monsters toegevoegd en het kwik dat dan als gas aanwezig is, wordt door middel van een gasstroom uitgestoten. De RA-5A werkt met een interne gastoevoer. Vocht dat parallel met het kwik wordt gemobiliseerd, wordt via een Peltier-koeler uit de gasstroom verwijderd voordat detectie door middel van AAS plaatsvindt.

De RA-5A kan worden gebruikt voor een breed scala aan monsters (drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater, zeewater, verteerde vaste stoffen, slib, enz. ) en kan worden geüpgraded naar een volautomatisch meetsysteem door middel van expansiemodules (autosampler en reagenstoevoer). Door de interne gastoevoer en het kleine compacte ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor onder andere gebruik in het veld.

Figuur 1: RA-5A Basiseenheid

Figuur 2: RA-5A metau-tomatische dosingseenheid voor reagentia (RD-5)

Figuur 3: RA-5A metau-tomatische dosingseenheid voor reagentia (RD-5) en automatische sampler (SC-5)

Kerngegevens

 • Kleine, compacte CV-AAS met interne gastoevoer
 • Discrete analyse van het sjabloonvat / batchmethode
 • Breed dynamisch meetbereik tot 400ppb
 • Monstervolume van 5-250 ml
 • Automatische storingscontrole
 • Automatische dagelijkse stabiliteitscontrole
 • Beschermende functie tegen verontreiniging bij extreem hoge kwikgehaltes
 • Lage bedrijfs- en verbruikskosten
 • Eenvoudige bediening en intuïtieve software
 • Geschikt voor gebruik in het veld

Parameters / Elementen

 • Kwik

Meting

 • Dosering van reagentia in het monstervat
 • Het monster mengen en het kwik mobiliseren
 • Gasdroging met daaropvolgende detectie van het vrijgekomen kwik door AAS
 • Automatische spoelstap

Industrieën

 • Milieu
 • Voedsel
 • allerlei

Toepassingen

Geschikt voor een verscheidenheid aan vergistingen (e.B. koninklijk water / magnetron) van vaste of vloeibare monsters,evenals waterige monsters, waaronder drinkwater, grondwater,  industrieel afvalwater, rivier-, zee- en zeewater en regenwater.

Standaardmethoden

De RA-5A voldoet aan de volgende methoden: DIN EN ISO 12846, DIN EN 1483, DIN ISO 16772, ISO 5666:1999, USEPA 245.1, USEPA 245.2, USEPA 245.5, USEPA 7470A, USEPA 7471B, ASTM D3223-02

Productgegevens

Specificaties

 • Methode: Discrete kwikreductie na toevoeging van reagentia in batchproces
 • Facultatief reagensdoseringssysteem voor hydroxylaminehydrochloride, tin(II)chloride en zwavelzuur
 • Optionele autosampler met 30 (5ml), 12 (20ml) of 5 (100/250ml) posities
 • Detectie: Koude stoom atomaire absorptie spectroscopie
 • Meetbereik: 0 tot 400 ppb
 • Detectie limiet 0,5 ppt
 • Analyse tijd: 2-4 min
 • Gastoevoer: intern – geen laboratoriumgassen nodig
 • Besturingssysteem voor besturingssoftware: Windows
 • Afmetingen basiseenheid:breedte – 25cm; Diepte: 26cm; Hoogte: 18cm
 • Gewicht basiseenheid:4,7Kg

Software

De RA-5A wordt bestuurd door specifieke besturingssoftware die intuïtief gebruik mogelijk maakt. Snelle inbedrijfstelling, eenvoudige installatie van de meetsequenties inclusief kalibratie, eenvoudig te visualiseren resultaten, standby-functies, uitgebreide rapportage, talrijke diagnose- en servicetools. De software biedt alles wat nodig is voor een eenvoudige en robuuste bediening.

Accessoires

Optionele accessoires:

 • Reagens dosering RD-5
 • Autosampler SC-5

Raadplegen

Raadpleging – Heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon!