AOX analysers

voor uw water-, afvalwater-, bodem- en zuiveringsslibanalyse volgens DIN 9562

Uw eisen – onze producten. Wij bieden verschillende apparaten voor AOX-analyse, zodat u een perfect meetresultaat kunt bereiken volgens uw eisen.

Uw voordelen:

Onze AOX analysers

AOX-400
Eenvoudige en zorgeloze bepaling van AOX, EOX, POX en totaal chloor – met geïntegreerde autosampler en verschillende meetmodi in één volgorde
NSX-2100
Modulair meetsysteem voor de bepaling van AOX, EOX, POX, AOF, EOF in water, afvalwater, bodem en slib alsmede S, N, Cl (coulometrisch), F, Cl, Br, I, S (c-IC) in vaste, vloeibare en gasvormige monsters.
TOX-300
Maximale flexibiliteit bij de bepaling van AOX, EOX, POX en totaal chloor: Microcoulometrisch meetsysteem voor veranderende eisen op het gebied van milieu- en productanalyse
AOX-200
AOX-analyser voor eenvoudige, automatische AOX-, EOX-, POX- en totaalchlooranalyse voor kolom- en schudmethoden.
AOX monsterbereiding
Eenvoudige en goedkope AOX monsterpreconcentratie en -filtratie: standaard conforme modules voor monsterbereiding van AOX analyse afgestemd op uw methode en monsternummer.
Welke AOX analyser is de juiste voor u? Laat u door ons adviseren!

Raadpleging

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek met onze deskundigen?

Product aanvragen