Privacyverklaring

Samenvatting belangrijke punten

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf.

a1-envirosciences hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Onze webpagina’s worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Hieronder zult u zien welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Als u alleen op onze website surft, zal a1-envirosciences geen persoonlijke gegevens over u verzamelen. Deze website verzamelt alleen gegevens die u op de website invoert, bijvoorbeeld om een aanvraag in te dienen of bij een live-chat met onze medewerkers. Als u zich abonneert op een van onze mailinglijsten, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u de gevraagde informatie toe te sturen.

a1-envirosciences maakt gebruik van cookies, die informatie verzamelen over het gebruik en de prestaties van onze website. De informatie die de cookies verzamelen, is anoniem (behalve uw IP-adres). a1-envirosciences gebruikt deze informatie van onze website door bezoekers te analyseren, om de prestaties te verbeteren en met betrekking tot inhoud, lay-out en werking van de website en onze diensten- of producten te beslissen.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens a1-envirosciences verwerkt, de reden waarom, de legaliteit ervan en wat uw rechten zijn.

Over a1-envirosciencesen deze verklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld via deze website www.a1-envirotech.nl

Deze privacyverklaring wordt ter beschikking gestelt door a1-envirosciences GmbH. a1-envirosciences is een ‘beheerder’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“Wetten op gegevensbescherming”).

A1-envirosciences neemt uw privacy zeer serieus. A1-envirosciences vraagt u deze Privacyverklaring nauwkeuring door te lezen, omdat ze belangrijke informatie bevat over onze verwerking en uw rechten.

U kunt met ons contact opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, hoe a1-envirosciences omgaat met uw persoonlijke gegevens of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met:

a1-envirosciences GmbH

Adres: Eichsfelder Str. 1, 40595 Düsseldorf – Duitsland
Telefoonnummer: +49 211 758483-0
E-mail: it@a1-envirosciences.de

Wijzigingen in deze privacyverklaring

A1-envirosciences kan zo nu en dan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. U dient deze Privacyverklaring af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie, die iedere keer van toepassing is als u deze website bezoekt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt a1-envirosciencesen waarom?

Alleen bezoekers

Alle persoonlijke gegevens die via onze website aan ons ter beschikking worden gestelt, zijn vrijwillig doorgegeven. Ze dienen uitsluitend voor een betere afhandeling van vragen en voor het optimaliseren van service- en dienstverleningsaanbiedingen. Overdracht, verkoop of andersoortige verzending van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats.

Als u alleen op deze website surft, zal a1-envirosciences geen persoonlijke gegevens verzamelen (behalve uw IP-adres dat via onze cookies wordt verzameld).

De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, bevat geen persoonlijke gegevens en vervalt nadat de sessie is verlopen. U kunt ook weigeren om cookies te accepteren via uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat sommige functies van de websites eventual daardoor niet meer kunnen worden uitgevoerd

Deze websites gebruiken daarnaast Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw websitegebruik. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze websites wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google echter worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden aan de beheerder van de websites. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google verwerkt worden, door via deze link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Deze plug-in “disable Google Analytics” verhindert de verzameling van uw gegevens tijdens alle toekomstige bezoeken aan onze website. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme verzameling van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google.

De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f DSGVO. a1-envirosciences heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn website te optimaliseren.

Deze informatie is slechts voor statistisch gebruik en wordt niet verwerkt met het doel uw specifieke gebruik van de website te begrijpen. a1-envirosciences verzamelt deze informatie zodat the a1-envirosciences:

 1. de gebruikerservaring kan aanpassen en personaliseren;
 2. het gebruik van onze website kan monitoren om inhoud, lay-out en prestaties te verbeteren;
 3. onze diensten-en producten te verbeteren

a1-envirosciences verwerkt persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en alle andere informatie die u ons ter beschikking stelt, wanneer u contact met ons opneemt door het contactformulier in te vullen, zodat we op uw verzoek kunnen reageren.

a1-envirosciences verzamelt ook persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, ons feedback of ingevulde enquêtes stuurt die a1-envirosciencesgebruikt om onze diensten en producten in de toekomst te verbeteren.

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zal a1-envirosciences uw naam en e-mailadres gebruiken om u het materiaal te sturen waarom u hebt gevraagd.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door contact met ons op te nemen via de bovenstaand vermelde gegevens of door op de koppeling “afmelden” te klikken in de e-mails die u ontvangt.

Gevoelige persoonlijke gegevens die door u ter beschikking worden gestelt

a1-envirosciences verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens over u .

Persoonlijke informatie over andere personen

Als u ons informatie ter beschikking stelt namens iemand anders, bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangewezen om namens hem/haar op te treden en dat dit met u is overeengekomen.

Op welke manier is het verwerken van uw persoonlijke gegevens legaal?

A1-envirosciences mag uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van het feit dat het in ons legitieme belang is om:

 • De wijze te monitoren waarop onze website wordt gebruikt om deze te verbeteren. a1-envirosciences gebruikt geaggregeerde gegevens om dit te doen, zodat dit geen invloed heeft op uw privacy;
 • Te reageren op vragen, klachten en verzoeken om onze klanten van dienst te zijn. a1-envirosciences zal uw persoonlijke gegevens alleen voor dit doel gebruiken. Als u een bestaande klant bent, kunnen wij wellicht informatie over vragen, klachten of verzoeken toevoegen aan andere gegevens die a1-envirosciences over u bewaart, zodat a1-envirosciences een betere klantservice kan bieden; en
 • U het materiaal kan toesturen dat u hebt aangevraagd door de gegevens te gebruiken, die u hebt opgegeven.

Houd U er rekening mee, dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van een van de geïdentificeerde legitieme belangen.

Wie krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Zoals ieder ander bedrijf gebruikt a1-envirosciences serviceproviders om onze website te beheren, zoals het hosten van websites. Sommige van deze serviceproviders verwerken uw gegevens als onderdeel van de diensten die zij aan ons verlenen. Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze serviceproviders uw gegevens behandelen in overeenstemming met de wet, deze alleen te gebruiken in overeenstemming met ons contract met hen en deze veilig houden.Onze website wordt gehost door Host Europe.

Hoe a1-envirosciences uw gegevens veilig bewaart

A1-envirosciences streeft bovendien naar de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies of onbedoelde wijzigingen, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. a1-envirosciences streeft ernaar ervoor te zorgen dat het niveau van beveiliging en de genomen maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens passend zijn voor de risico’s die voortkomen uit de aard en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. a1-envirosciences volgt erkende bedrijfspraktijken voor het beschermen van onze IT-omgeving en fysieke faciliteiten.

Wanneer zal a1-envirosciences uw gegevens verwijderen?

De onderstaande tabel geeft informatie over hoe lang a1-envirosciencesuw gegevens verwerkt.

Gegevens die a1-envirosciences verwerkt

De periode dat deze zullen worden bewaard

Cookies/analytische gegevens

Cookies verlopen nadat de sessie is verlopen.

Informatie van aanvraagformulieren

Tot de aanvraag is voltooid en er gedurende een redelijke periode geen verdere reacties zijn ontvangen

Als u een bestaande klant bent, kan het verzoek worden toegevoegd aan andere informatie die a1-envirosciencesover u als klant bewaart.

Abonnementen-/marketingverzoeken

Totdat u ons mededeelt dat u het abonnement opzegt en geen marketingmateriaal meer wenst te ontvangen.

Uw rechten

Als gegevenssubject hebt u de volgende wettelijke rechten:

 • het recht op inzage van persoonsgegevens die op u betrekking hebben
 • het recht om eventuele fouten in uw informatie te corrigeren
 • het recht om ons te vragen te stoppen contact met u op te nemen met direct marketing
 • het recht om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden worden verwerkt
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien deze verwerkt worden op grond van legitieme belangen
 • het recht om in bepaalde omstandigheden gegevens te wissen

Als u uw van rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de bovenstaand vermelde gegevens.

a1-envirosciences zal binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op alle rechten die u wilt uitoefenen, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld is; in dat geval zal a1-envirosciencesbinnen drie maanden reageren.

Houd U er rekening mee dat er uitzonderingen van toepassing zijn op sommige van deze rechten, die door a1-envirosciences zullen worden toegepast in overeenstemming met de wet.

Klachten

Als u denkt dat a1-envirosciences uw gegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring, moet u ons dit zo snel mogelijk laten weten.