Privacybeleid

1. verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze internetpagina’s is:

a1-envirosciences GmbH
Eichsfelder Str. 1
40595 Düsseldorf

Telefoon: +49 (0) 211 75 84 83 – 0
E-mail: Datenschutz@a1-envirosciences.de

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken: datenschutz@hagen-consulting.de

2. gegevensverwerking voor de technische voorziening van de website & het aanmaken van logbestanden

Telkens wanneer deze webpagina’s worden opgeroepen, moeten tijdelijk gegevens en algemene informatie worden verwerkt, die in de log- of protocolbestanden van webservers worden opgeslagen en identificatie mogelijk kunnen maken:

  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Datum en tijdstip van toegang tot de website
  • Aanvraagmethode & gevraagde bestanden, hoeveelheid gegevens
  • bericht of het verzoek succesvol was (“statuscode”)
  • het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem en informatie over het type en de versie van de gebruikte browser (“user agent”).

De opslag van de gegevens en algemene informatie in de logbestanden van webservers is bedoeld voor controle en verificatie.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor de technische beschikbaarstelling van de website & opslag in de logbestanden is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f DSGVO.

De logbestanden worden 7 dagen bewaard en automatisch gewist.

Webhosting:

hostNET Medien GmbH
Osterdeich 107
28205 Bremen

Gegevensverwerking voor de levering van de Cookie Content Manager (hierna “CCM”)

Telkens wanneer deze webpagina’s worden opgevraagd, worden automatisch verzoeken gedaan aan webservers van Akamai International, BV als subverwerker van Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (domeinen: consent.cookiesbot.com / consentcdn.cookiebot.com) zodat het CCM kan worden verstrekt of de gevraagde bestanden voor het CCM kunnen worden geleverd. 

Tijdens dit technische proces moeten tijdelijk gegevens en algemene informatie (zie hierboven) worden verwerkt, die worden opgeslagen in de log- of protocolbestanden van webservers van Akamai International, BV, waartoe Usercentrics en Akamai, Inc. toegang hebben, 145 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor de technische verstrekking van het CCM & opslag in de logbestanden bij de provider is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f DSGVO.

3. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt en opgeslagen in de webbrowser van het eindapparaat van de websitebezoeker bij elk bezoek aan een bezochte website. Cookies kunnen bijvoorbeeld informatie opslaan over de voorkeursinstellingen en/of om een websitebezoeker te identificeren een sessie-ID, toegangsgegevens (gebruikersnaam/e-mail en wachtwoord), enz.

Zodra u in het CCM een keuze hebt gemaakt (akkoord of afwijzen), wordt deze informatie opgeslagen in een cookie (“CookieConsent”) zodat het CCM niet telkens opnieuw wordt weergegeven. 

Voor zover persoonsgegevens door technisch noodzakelijke cookies in het kader van het aanbieden van deze internetpagina’s worden verwerkt, is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f DSGVO de wettelijke basis.

4. contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt (bv. via e-mail, contactformulier), verwerken wij uw gegevens voor zover dat nodig is om uw contactverzoek te beantwoorden en de eventueel gevraagde maatregelen (service, advies, opleiding) uit te voeren. De wettelijke basis is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter b DSGVO.

Voor zover uw verzoek om contact niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met ons of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin het ontvangen bericht definitief te verwerken en u extern te contacteren.

Wij bewaren uw bericht totdat de verwerking is voltooid. Langere opslag vindt alleen plaats als wij daartoe in individuele gevallen gerechtigd of verplicht zijn. 

5. Google Analytics / Google Tag Manager

Voor statistische webanalyse gebruiken wij de tracking tool “Google Analytics” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO) worden serververbindingen met de hosts op www.googletagmanager.com, www.google-analytics.com respectievelijk region1.google-analytics.com tot stand gebracht en de bijbehorende cookies geplaatst: _ga; _ga_TMB9MGGQ0C

Meer informatie over de bewaartermijn vindt u hier: support.google.com/analytics/answer/7667196

De cookies slaan informatie op over uw gebruik van onze website, campagne tracking – analyse van de herkomst van de bezoeker, schermresolutie, frequentie en tijdstip van het bezoek, apparaat- en browserinformatie (user agent), klikpaden, bezochte pagina’s en tijd besteed (sessieduur) op afzonderlijke pagina’s tot aan de pagina-onderbreking, bounce rate. Hierdoor kunnen wij beter en succesvoller bezoekersstatistieken opstellen, controleren en evalueren.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google vindt u hier:

policies.google.com/privacy

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Verder gebruiken wij de Google Tag Manager op www.a1-envirosciences.com. Deze tool optimaliseert het geautomatiseerde beheer van tags (bijv. scripts van derden) via een webinterface: developers.google.com/tag-platform/tag-manager.

Google Tag Manager wordt, net als Google Analytics, geleverd door servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u toestemming geeft (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO), wordt een verzoek ingediend bij Google LLC op “www.googletagmanager.com”, zodat het gevraagde Google Tag Manager-script aan u kan worden geleverd. Voor deze technische levering moet tijdelijk zogenaamde “header request information” (IP-adres, user agent, enz.) worden verwerkt, die Google LLC op eigen verantwoordelijkheid opslaat in de logbestanden van webservers. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens van personen die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben. Volgens de beoordeling hier kan de verwerking van persoonsgegevens in de VS in dit verband niet worden uitgesloten, aangezien Google LLC zijn hoofdkantoor in de VS heeft. Indien voor het verlenen van de dienst persoonsgegevens over u moeten worden doorgegeven aan een derde land zonder adequaatheidsbesluit (waaronder de VS) en eventueel zonder passende waarborgen, omvat uw toestemming ook deze doorgifte van gegevens (artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR). In de VS bestaat een ontoereikend niveau van gegevensbescherming (zie HvJ EG, arrest van 16.7.2020 – C-311/18 [Facebook Ierland en Schrems], NJW 2020, 2613). Daar is het mogelijk dat de rechten van de betrokkenen niet doeltreffend worden gehandhaafd, dat gegevens worden blootgesteld aan toegang door buitenlandse autoriteiten zonder dat de betrokkene daarvan in kennis wordt gesteld en dat rechtsmiddelen bij rechtbanken en autoriteiten in het buitenland geen resultaat opleveren. Meer informatie vindt u hier: policies.google.com/privacy/frameworks (13.02.2023).

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt onder andere op het pictogram in de marge klikken, de dienst uitschakelen en uw keuze opslaan.

6. LinkedIn

Wij onderhouden een pagina op LinkedIn. LinkedIn, een dienst van LinkedIn Corp, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA, is het bekendste webgebaseerde en internationale sociale netwerk voor het onderhouden van bestaande (vaste) contacten en het leggen van nieuwe zakelijke contacten.

De gegevensbeheerder voor gegevensverwerking van personen die zich in de EU bevinden is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland: “Als u zich in de ‘aangewezen landen’ bevindt, wordt LinkedIn Ireland Unlimited Company (“LinkedIn Ierland”) de gegevensbeheerder voor uw persoonsgegevens die worden verstrekt aan, verzameld voor of verwerkt door of in verband met onze diensten”, nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij verwerken gegevens zodra u via LinkedIn contact met ons opneemt. 

Als u LinkedIn bezoekt, worden de gegevens en informatie die over u worden verzameld bij het gebruik van de dienst (waaronder IP-adres, user agent, browsegeschiedenis, locatie [geotargeting]) verwerkt door LinkedIn, waarvoor LinkedIn cookies en andere webtrackingtechnologieën gebruikt. De ontvanger van deze gegevens is in eerste instantie LinkedIn, waar ze kunnen worden gedeeld met derden voor de eigen doeleinden van LinkedIn en onder de verantwoordelijkheid van LinkedIn, aangezien LinkedIn en zijn partners wereldwijd samenwerken en cookies gebruiken, bijvoorbeeld voor statistieken, personalisatie, op u afgestemde advertenties / aanbiedingen / inhoud en profielopbouw. Het staat u vrij om onze LinkedIn-pagina te bezoeken en verdere acties te ondernemen zoals het achterlaten van opmerkingen of berichten, contact met ons op te nemen of onze pagina te volgen. U kunt ook alle verdere informatie vinden op onze website.

7. doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Google en LinkedIn zijn Amerikaanse ondernemingen die hun servers over de hele wereld hebben verspreid, hun diensten wereldwijd aanbieden en wereldwijd persoonsgegevens verwerken, onder meer op servers in de VS, met een onvoldoende of ontoereikend niveau van gegevensbescherming in de VS (zie Europees Hof van Justitie, oordeel van 16 juli 2020 – C-311/18 [Facebook Ireland v Schrems], NJW 2020, 2613). Dit verandert niet als de respectieve providers webservers in de EU exploiteren, aangezien de moederbedrijven in de VS volledige toegang hebben tot de servers in de EU en de zogenaamde CLOUD Act de Amerikaanse autoriteiten een dergelijke toegang verleent. Daarom is het mogelijk dat de rechten van de betrokkenen in de ontvangende landen niet doeltreffend worden gehandhaafd, dat gegevens door buitenlandse autoriteiten kunnen worden ingezien zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte wordt gesteld, en dat rechtsmiddelen bij rechtbanken en autoriteiten in het buitenland geen resultaat opleveren.  U kunt de passende waarborgen krachtens artikel 46 van de DSGVO (EU-standaardcontractbepalingen) bekijken onder de volgende links:

Google LLC: policies.google.com/privacy/frameworks

LinkedIn Corp: www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs, www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

8. uw rechten

Overeenkomstig artikel 15 van de DSGVO heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken.

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 DSGVO.

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht om de verwerking van de betrokken gegevens te wissen of te beperken (artikel 17 en artikel 18 DSGVO).

Onder de voorwaarden van artikel 20 heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van artikel 6, paragraaf 1 zin 1 letter f DSGVO overeenkomstig artikel 21 DSGVO. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Overeenkomstig artikel 77, paragraaf 1, DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: www.ldi.nrw.de/kontakt/ihre-beschwerde

Wij onthouden ons van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. 

 

Status: november 2022