Service for the future. Duurzaam. Waarde creëren.

Onze kracht is onze decennialange expertise op het gebied van chemische elementanalyse en persoonlijke bescherming. Deze kennis stelt ons niet alleen in staat producten te verkopen, maar ook doelgerichte, duurzame en langdurige oplossingen aan te bieden. Een voorbeeld: onze analysator TOX-100. Deze apparatenlijn werd van 1997 tot 2013 door ons verkocht. Vandaag de dag zijn 85% van deze analysatoren nog steeds in gebruik – en worden deze gerepareerd, onderhouden en van reserveonderdelen voorzien. Wij verwachten een soortgelijke levensduur en ondersteuningskwaliteit voor de opvolgende lijn TOX-300. Dit is wat we bedoelen met: Duurzaam. Waarde creëren.

Onze waarden

Duurzaam. Waarde creëren. Daar werken we aan.

Dat is het doel waar wij ons op richten om beter te worden. Wij meten onze prestaties aan de hand van KPI’s. Doelen stellen helpt ons gefocust te blijven en deze met succes te bereiken.

Ons werk is sterk gedecentraliseerd en verspreid over Europa. Ondanks de fysieke afstand en de culturele verschillen cultiveren wij gemeenschappelijke waarden die ons handelen bepalen:

respect, ons streven naar voortdurende verbetering en verantwoordelijkheid jegens onszelf en anderen.

Wij tonen respect in alles wat wij doen – tegenover onze collega’s, klanten, leveranciers en ons milieu. Wij bevorderen een veilige en inclusieve cultuur en brengen deze in praktijk.

Ons streven naar voortdurende verbetering komt tot uiting in onze sterke klantgerichtheid en onze wil om het beproefde en geteste in twijfel te trekken, te veranderen en te verbeteren.

Verantwoordelijkheid. Wij zijn experts. Wij werken gedetailleerd en streven naar duurzame normen binnen onze dienstverlening en prestaties.

Wij passen de beginselen van ons handelen toe op vijf kerngebieden die voor ons van essentieel belang zijn:

Medewerkers

Ontwikkeling van het personeel

Wij weten dat onze medewerkers de sleutel tot ons succes zijn. Daarom ondersteunen onze leidinggevenden het leren en de ontwikkeling van onze collega's. Wij stellen gemeenschappelijke doelen, geven gestructureerde, duidelijke en regelmatige feedback en bieden zo kansen om nieuwe vaardigheden te leren. Bekwaamheid, geschiktheid en motivatie zijn voor ons de doorslaggevende factoren bij de bevordering van onze collega's.

Communicatie

Wij waarderen de inzet van onze medewerkers en begrijpen het belang van goede communicatie om een goede werkrelatie te bevorderen. Tijdens de pandemie hebben we laten zien hoe belangrijk het is om met collega's te communiceren. De veiligheidsnormen moesten worden bijgesteld en herzien, er moest rekening worden gehouden met thuiswerken en toch moest onze dienstverlening gehandhaafd blijven. Dat hebben we inmiddels goed onder de knie.

Enquête

Wij houden elk jaar een uitgebreide, anonieme enquête onder onze medewerkers. Daarbij wordt een “engagement index” ontwikkeld die ons aanwijzingen geeft over het potentieel voor verbetering. Wij zullen de genomen maatregelen en het effect ervan evalueren na de volgende personeelsenquête volgend jaar. Wij zijn heel benieuwd.

Gezondheidsbevordering

Wij bevorderen de gezondheid van onze collega's en bieden individuele sportprogramma's aan waaraan al onze collega's kunnen deelnemen - verspreid over een groot aantal bedrijfsvestigingen en zelfs tijdens zakenreizen.

Gezondheid en veiligheid op het werk

De gezondheid van al onze medewerkers is belangrijk voor ons en wordt ondersteund door onze sterke gezondheids- en veiligheidscultuur.

Risicobeoordelingen

Regelmatige risicobeoordelingen helpen ons risico's te identificeren, te evalueren en te vermijden. Het comité voor gezondheid en veiligheid op het werk, waar onze bedrijfsarts, de arbo-specialist en de veiligheidsverantwoordelijke bij horen, ondersteunt ons bij de handhaving van een ongevalvrije en gezonde werkomgeving.

Overdracht van plichten

Onze leidinggevenden komen hun plichten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk na. Op die manier komen wij tot doeltreffende feedback en communicatie op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Training

De training voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt individueel online gegeven en getest, afhankelijk van het werkgebied. Op die manier bereiken wij een constant hoog niveau van voorzorgsmaatregelen en oplettendheid.

Diversiteit, gelijke kansen en inclusie

Verscheidenheid en integratie

Ons werkgelegenheidsbeleid is gebaseerd op gelijke kansen en non-discriminatie. Wij willen dat onze groep de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt. Wij bevorderen gelijkheid en inclusie. Dit helpt ons nu en in de toekomst bij het vinden, betrekken en bevorderen van werknemers op de lange termijn.

Supply Chain Management

Ethisch veerkrachtige toeleveringsketens helpen ons om op een duurzame manier waarde te creëren. Het beheer van onze toeleveringsketens is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Met onze gedragscode zorgen wij ervoor dat de mensenrechten en de rechten van werknemers bij onze leveranciers worden gerespecteerd.

Milieu en klimaatbescherming

Ondanks de groei van ons bedrijf is ons doel op lange termijn onze ecologische voetafdruk te verminderen tot een netto-voetafdruk van nul. Wij concentreren ons op de volgende deelgebieden:

Verpakkingsafval

Wij identificeren milieurisico's die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. Wij analyseren en evalueren ons afvalbeheer en proberen verspilling te voorkomen.

Recycling

Het grootste deel van ons verpakkingsmateriaal wordt gerecycled en hergebruikt: kartonnen verpakkingen van onze leveranciers worden versnipperd, gevouwen en opnieuw gebruikt als vulmateriaal. Wij gebruiken altijd gerecycled materiaal voor verpakkingen.

Broeikasgassen

Wij meten onze uitstoot van broeikasgassen. Daarbij maken we een onderscheid tussen directe emissies (verwarming, brandstoffen) en indirecte emissies (elektriciteit). Als indicator gebruiken we de verhouding tussen CO2-uitstoot en omzet. Ons doel is onze CO2-uitstoot te verminderen.

Positive Impact Revenue. Omzet met een duurzame uitwerking

Wij willen onze ecologische voetafdruk beoordelen, begrijpen en verkleinen. Daarnaast zijn wij actief op markten die een positieve bijdrage leveren aan milieubescherming, duurzaamheid of de bevordering van de arbeidsveiligheid. Een omzet met een duurzame uitwerking is voor ons de juiste weg: Duurzaam. Waarde creëren. Nu al wordt 84,9% van onze omzet gegenereerd met een duurzame uitwerking - hetzij via onze meetsystemen voor de bepaling en vermijding van organische halogeen- of kwikhoudende verbindingen, hetzij via beschermingsmiddelen die de veiligheid in laboratoria aanzienlijk verhogen. Iets waar we zeer trots op zijn.

Geschiedenis

2001

Oprichting van a1-technologies GmbH met 3 werknemers als exclusieve distributeur van Mitsubishi Chemical voor laboratoriumanalysatoren voor de vaststelling van halogeen, zwavel, stikstof en water.

2001
2005

Toevoeging van onze bedrijfseenheid a1-safetech: weegcabines als persoonlijke beschermingsoplossingen voor het veilig hanteren van gevaarlijke stoffen in het laboratorium.

2005
2007

Verhuizing binnen Düsseldorf met inmiddels 15 medewerkers.

2007
2009

Start van de productie van weegcabines in het model met een verlengde werkbank.

2009
2010

Naamswijziging van a1-technologies GmbH in a1-envirosciences GmbH.

2010
2012

Uitbreiding van ons verkoopgebied naar Europa met nu 38 medewerkers.

2012
2019

Bekroond door yourfirm tot “Topwerkgever mkb 2019”.

2019
2021

20-jarig jubileum van het bedrijf met 65 medewerkers.

2021
2022

In september gaat Dr. Olaf Wolf-Kunz na 21 jaar met pensioen als directeur bij a1 en wordt Andree Behrens de nieuwe directeur.

2022

Carrière

Wil je deel uitmaken van ons team?

Gelieve uw sollicitatiedocumenten te richten aan de afdeling Personeelszaken:

career@a1-envirosciences.com

Raadplegen

Raadpleging – Heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon!